Centrum voor Duurzame Ontwikkeling

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= "via wetenschappelijke onderzoek bij te dragen aan een meer duurzame samenleving – globaal zowel als lokaal. Het is een multidisciplinaire onderzoeksgroep".

URL = http://www.CDO.UGent.be


Beschrijving

"Het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO) werd opgericht aan de Universiteit Gent in 1995 met de bedoeling om via wetenschappelijke onderzoek bij te dragen aan een meer duurzame samenleving – globaal zowel als lokaal. Het is een multidisciplinaire onderzoeksgroep binnen de vakgroep Politieke Wetenschappen, ruimer ingebed in verschillende netwerken. Een multidisciplinair team van een tiental onderzoekers benadert duurzame ontwikkeling in al zijn dimensies (economisch, sociaal, fysisch-ecologisch, institutioneel, ethisch). Duurzaamheid wordt daarbij beschouwd als een richtinggevend concept, niet als een exact gedefinieerde maatstaf. Duurzaamheidsvraagstukken worden dan ook beschouwd als ‘politieke kwesties’. Er is immers discussie tussen verschillende interpretaties, oplossingen en strategieën. Interdisciplinariteit (samenwerking tussen verschillende wetenschappelijke disciplines) en transdisciplinariteit (ook nauw samenwerken met niet-academische actoren) zijn kenmerkend voor het CDO-onderzoek.

Het CDO verricht onderzoek in de volgende domeinen:

- Duurzaamheidstransities en toekomststudies - Duurzaamheidseducatie - Duurzaamheidsindicatoren en monitoring - Duurzame steden - Wetenschap, technologie en politiek "


Meer info