Category:Rabot

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search


Context

0. Dienst Beleidsparticipatie:

"De wijk Rabot-Blaisantvest is een dense 19e eeuwse arbeiderswijk waar het (relatief) goedkope aanbod op de huurmarkt vaak startende en/of kansarme gezinnen aantrekt. 76,5% van de woningen zijn huurwoningen, vaak met beperkt comfort. Dit verklaart, naast de verschillende samenlevingsproblemen, de hoge verhuisintentie: 50% van de bevolking hoopt binnen 2 jaar ergens anders te wonen. Het blijft niet bij de intentie, jaarlijks verhuist 10% van de bevolking, na 5 jaar bestaat de wijk uit de helft nieuwe gezichten, na 10 jaar bedraagt dit 65%. Van die nieuwe gezichten komt ongeveer een kwart uit het buitenland.

Daarnaast ligt het inkomen van de doorsnee bewoner van de wijk erg laag. Het mediaan inkomen is 1000 euro netto per maand. 20% van de bewoners wonen in een gezin waar nauwelijks of niet gewerkt wordt."


1. Gerard Hautekeur:

"Samenlevingsopbouw Gent is al tien jaar actief in de wijk RabotBlaisantvest. ‘Het gaat om een zeer dichtbevolkte buurt met weinig comfortabele arbeiderswoningen die werden opgetrokken rond de Gentse textielfabrieken in de negentiende eeuw’, verduidelijkt Dimitri. ‘In de jaren zeventig kwamen veel Turkse gezinnen naar het Rabot om in de textielfabrieken te werken. De verarming van de wijk hangt samen met de teloorgang van de textielnijverheid. Van de huidige beroepsbevolking is 17 procent werkloos. Vijf tot zes procent krijgt een OCMW-uitkering. Het is tevens de jongste wijk van Gent: 27 procent van de wijk met een zestigtal nationaliteiten is jonger dan twintig. Het is een aankomstwijk voor asielzoekers, vluchtelingen en nieuwe migranten. Het is tegelijk een doorgangswijk, die nieuwe mensen aantrekt van wie er velen nadien verhuizen. Zo is een deel van de oorspronkelijke Turkse migranten inmiddels naar rijkere wijken verhuisd.’ (https://wiki.commons.gent/wiki/Van_Cohousing_tot_Volkstuin)


2. Stefaan Vervaet, over 'buurtbeheer' in de Rabot wijk:

"Deze wijk telt nu al een aanzienlijk aantal aan bewonersinitiatieven die inzetten op de inrichting en beheer van het publiek domein. Voor ons in de Dienst Participatie van de Stad Gent begon alles 10 jaar geleden met de tijdelijke invulling De Site. Gemeenschappelijkheden samen (co-productie tussen bewoners, Samenlevingsopbouw en Stad) beheren is blijkbaar een aanpak die kan aanslaan in een superdiverse wijk zoals het rabot. Het concept is ondertussen “viraal” gegaan in de wijk … en de Stad is gevolgd in de ondersteuning (= financiering buurtpartner voor de ondersteuning).

Naast de Site hebben we ook het Boerenhof, het Witte Kaproenenplein, het binnengebied Maria Goretti, Barabot, Rabot op je Bord. Binnenkort komen daar bij: de volkstuinen op Tondelier, een nieuwe stadsakker in het Rabotpark, een bruisend buurtcentrum, een buurtsporthal, …

We kregen middelen van het stadsvernieuwingsfonds (vlaamse overheid, stedenbeleid) om het concept verder uit te rollen en te beschrijven.

We willen in de wijk rabot ook een dens (en geconnecteerd) netwerk van participatieve initiatieven ontwikkelen om op die manier veerkrachtige wijken met veerkrachtige bewoners te verkrijgen." (email, Mei 2017)


Inleidend materiaal