CSA-Boerderijen

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

Beschrijving

Oikos:

"CSA-boerderijen worden in de regel opgezet door lokale boeren in hun rol van marktspeler. De burger betaalt echter ‘niet zozeer voor landbouwproducten, maar draagt bij om de werkingskosten van het bedrijf en de loonkosten van de boer voor te schieten’. Hiermee deelt de burger enerzijds mee in het landbouwrisico en krijgt hij anderzijds inspraak in het reilen en zeilen van het collectief. De boer maakt keuzes in samenspraak met de leden. Daarnaast bieden veel CSA-boerderijen leden de mogelijkheid om zelf hun groenten- en/of fruitaandeel te oogsten op het land. CSA-boerderijen zijn langetermijnprojecten, hebben een organisatiestructuur en werken volgens internationale CSA-principes. Ook hebben de boerderijen een juridische vorm. Van de 13 CSA-boerderijen waarvan de juridische structuur bij Oikos bekend is, zijn er 10 eenmanszaken (waarvan een bvba), twee cvba’s en een landbouwvennootschap. De keuze voor een eenmanszaak als juridische vorm volgt logisch uit het feit dat de boer uiteindelijk de enige eigenaar is van de boerderij. Juridisch gezien heeft dit echter ook een afzwakking van richtlijn 2 tot gevolg: leden kopen een oogstaandeel en delen mee in de risico’s. In ruil hiervoor hebben zij (in praktische zin) inspraak in de activiteiten en de keuzes die de boerderij maakt. Wetelijk delen zij echter niet mee in de boerderij (alleen in de oogst) en blijft de boer eindverantwoordelijke en volledige eigenaar." (http://www.coopkracht.org/images/phocadownload/burgercollectieven%20in%20kaart%20gebracht%20-%20fleur%20noy%20%20dirk%20holemans.pdf)