Buurzame Stroom

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= Energent en de Stad Gent geven aan duurzame energie een 'collectieve' insteek, waardoor meer mogelijkheden worden gecreerd op wijkniveau

URL =

Beschrijving

Sofie Verhoeven (Project Duurzame Wijken - Dienst Milieu en Klimaat - Stad Gent):

"Met Buurzame stroom wil de Stad Gent met haar inwoners een experiment opzetten rond collectieve PV op geschikte, maar onbenutte daken in een afgebakende zone in Sint-Amandsberg. De door die PV opgewekte energie wordt vervolgens in diezelfde wijk zo optimaal mogelijk gebruikt.

In het project zal een model worden ontwikkeld en uitgetest waarbij het zonnepotentieel in de wijk maximaal wordt benut, met rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten, zo veel mogelijk subsidie-onafhankelijk, en zonder de maatschappelijke kost, onder meer met betrekking tot de netinfrastructuur, te verhogen.

Via een gebruikerscoöperatie kunnen burgers niet enkel participeren in het project door mee te investeren in lokale collectieve energieproductie via PV, maar ook door de opgewekte stroom lokaal te gebruiken. Burgers kunnen deelnemen in de coöperatie door te werken aan hun eigen energiegedrag en door hun eigen verbruik af te stemmen op de momenten waarop de wijk de meeste zonne-energie produceert.

Het idee voor een collectief PV-project werd geopperd door een burger tijdens één van de transitie-arena’s ‘Fenomenaal klimaatneutraal wonen in Dampoort/Sint-Amandsberg’ in mei 2014. Stad Gent zag hier potentieel in en bracht een aantal stakeholders samen rond het vraagstuk “hoe kan het zonnepotentieel in de wijk optimaal worden benut” met de bedoeling verder uit te diepen en een mogelijk antwoord mee vorm te geven. Hieruit is buurzame stroom gegroeid. Stad Gent speelde in dit traject een rol als facilitator (praktische organisatie bijeenkomsten, opvolging, lobbywerk, financiering voorstudies, …).

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een consortiumovereenkomst waarin alle afspraken tussen de verschillende partners worden vastgelegd met de bedoeling het proefproject in juli 2017 van start te kunnen laten gaan.

Stad Gent bekijkt de mogelijkheden om het proefproject te financieren voor het experimentele deel van het project, namelijk datgene wat onzeker is en risico’s inhoudt. Dit is onder voorbehoud, want moet nog geagendeerd worden op de gemeenteraad (juni normalitair)!

Het eindresultaat van het proefproject zal een rendabele businesscase zijn die ook op andere plaatsen in Gent geïmplementeerd kan worden."

=Meer info-

  • Project Duurzame Wijken Dienst Milieu en Klimaat - Stad Gent