Buurtbeheer

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search


Beschrijving

Via Stefaan Vervaet, Dienst Beleidsparticipatie:

"Buurtbeer gaat over initiatieven waarbij buurtbewoners en lokale organisaties op een actieve en duurzame wijze betrokken worden bij de inrichting, het gebruik en het beheer van gemeenschappelijkheden in de wijk (het openbare domein, publieke gebouwen). Mensen steken op verschillende manieren de koppen bij elkaar en de handen uit de mouwen voor een aangenamere wijk. De Site genereerde als eerste buurtbeheerinitiatief een voelbare positieve dynamiek in de wijk zodat het enthousiasme gevonden werd om deze manier van werken ook toe te passen op andere locaties (het Witte Kaproenenplein, het Boerenhof, het Eetcafé Toreke – Barabot, de Sociale Kruidenier)."


Discussie

Voorlopige conclusies

Beleidsnota van de Dienst Beleidsparticipatie:

"Buurtbeheer is een verzamelnaam voor samenwerkingsverbanden tussen Stad en bewoners rond de inrichting, beheer en programmatie van de gemeenschappelijke ruimte in de buurt.


Een netwerk aan buurtbeheerinitiatieven heeft de potentie om een voelbare positieve invloed te hebben op de leefbaarheid van de wijk alsook op de socio-economische situatie van deelnemers zelf.

 • Buurtbeheer als doel: bewoners staan in voor de inrichting, onderhoud, programmatie, … van de gemeenschappelijke infrastructuur in de wijk (bv parken, buurtcentrum, buurtsporthal, …) met een aangename, leefbare buurt als doel.
 • Buurtbeheer als middel: er ontstaan nieuwe netwerken, aanwezige krachten worden aangewend, sociaal kapitaal wordt versterkt, het vertrouwen in de officiële administraties en beleid vergroot, …


De competenties en de goesting van bewoners, de aard van de dienstverlening, de directe en indirecte return, de faciliterende overheid … zijn factoren die het succes van een buurtbeheerinitiatief bepalen.

Bewoners verschillen van elkaar in hun sociaaleconomische positie, scholingsgraad, gender, etnisch-culturele achtergrond, seksualiteit, leeftijd, leefstijl, etc. waardoor ze op een ongelijke manier kunnen/willen deelnemen. Willen we ook kansen bieden aan minder sterke bewoners en iedereen recht geven op een fair deel van de voordelen die deze projecten met zich meebrengen dan is de rol van de professional op het terrein een zeer belangrijke succesfactor.

Daarnaast botst de wens van bewoners om mee de wijk/stad te maken momenteel vaak op juridische regels, procedures, … waardoor er onvoldoende (snel) ingespeeld kan worden op maatschappelijke noden of trends. Buurtbeheer vereist dus een herdenking van het instrumentarium waarbij de Stad gewenste sociaal-ruimtelijke praktijken kan faciliteren door er gericht instrumenten voor te ontwikkelen en een flexibel budget te hanteren om effectief ook tot realisatie over te gaan."


Overzicht

Aantal buurtbeheerprojecten

Dienst Beleidsparticipatie:

"Sinds de opstart van de Site, in 2007, zien we een opvallende groei in het aantal buurt(beheer)initiatieven. Nieuwe projecten startten in eerste instantie op de Site zelf of werden op andere locaties (bv Witte Kaproenenplein) geïnitieerd en getrokken door Samenlevingsopbouw.

Deze projecten werkten inspirerend waardoor bewoners meer en meer zelf initiatief namen om nieuwe projecten op te starten (Boerenhof, Plezante Doeners, …).


Een overzicht:

 • 2007: De Site met volkstuintjes, voetbalveld, kinderboerderij, sociaal-artistieke projecten, …
 1. Trekker rocsa vzw + Samenlevingsopbouw
 2. Ondersteuning Beleidsparticipatie


 • 2010: Torekes
 1. Trekker Samenlevingsopbouw
 2. Ondersteuning Beleidsparticipatie


 • 2011: De Site trekt de kaart van stadslandbouw en buurtbeheer
 1. Trekker Samenlevingsopbouw
 2. Ondersteuning Beleidsparticipatie


 • 2011: Plezante Doeners (Netheidscharter, binnengebied Maria Goretti, geveltuintjes)
 1. Trekker Plezante Doeners
 2. Ondersteuning Ontmoeten en Verbinden


 • 2012: Buurttuin Witte Kaproenenplein
 1. Trekker Samenlevingsopbouw
 2. Ondersteuning Beleidsparticipatie


 • 2013: Rabot op je Bord
 1. Trekker Sociale Kruidenier
 2. Ondersteuning Samenlevingsopbouw


 • 2014: Weggeefwinkel op de Site
 1. Trekker Annemie Verhelst (buurtbewoonster)
 2. Ondersteuning Samenlevingsopbouw


 • 2014: Boerenhof
 1. Trekker bewonersgroep Boerenhof
 2. Ondersteuning Samenlevingsopbouw en Beleidsparticipatie


 • 2016: Barabot
 1. Trekker bewonersgroep Barabot
 2. Ondersteuning Eetcafé Toreke, Ontmoeten en Verbinden, Beleidsparticipatie

Meer Info

Bibliografie

Dienst Beleidsparticipatie:

 • Mensen maken de buurt: Visie/evaluatienota buurtbeheer, Samenlevingsopbouw
 • DIEGEM (Diversiteit En Gemeenschapsvorming): Complementaire munt de Torekes in Rabot-Blaisantvest, Anika Depraetere, Bart Van Bouchaute, Joke Vandenabeele & Stijn Oosterlynck, 2014
 • Democratische kwaliteit van coproductie in samenlevingsopbouw, doctoraat Daphne Vanleene, (promotor Bram Verschuere), 2016

Masterproef “Een gemeenschapsmunt als brug naar tewerkstelling?”, Astrid Delombaerde (promotor Dr. Maria De Bie), 2016

 • Scratch, Scar, Score (Boerenhof), thesis Hanne Van Reusel, Architectuur KU Leuven (Promotors: Dag Boutsen - Aurelie De Smet Master), 2014
 • Sociale Impact van Stadsontwikkelingsprojecten, An Lescrauwaet en Jolijn Dehaene Hogent, 2016
 • ‘Sociaal-cultureel werk als democratische arena. De inzet van participatieve praktijken in stedelijke contexten’, doctoraat Evelyne Deceur, promotor Maria Bouverne-De Bie, 2017
 • Onderzoek aanwezige competenties Torekes-vrijwilliger met focus op arbeid, Dimitri Vandenberghe, Samenlevingsopbouw, 2016.