Burgerinitiatieven

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= "het burgerinitiatief een officiële manier om deel te nemen aan de lokale democratie, die opgenomen is in het gemeentedecreet". [1]

URL = https://rechtoprechtgent.wordpress.com/

Beschrijving

"Het is tien jaar geleden dat mensen in deze stad voor het eerst naar de gemeenteraad stapten met een burgerinitiatief om hun zeg te hebben als burger op de raad.

Er werden burgerinitiatieven opgezet over de sluiting van de postkantoren, over de hoofddoek, over de containerparken van IVAGO, over de gratis openbare toiletten, over de verkeersituatie aan Sint-Pietersplein, over TTIP & CETA,…

Net als volksraadplegingen is het burgerinitiatief een officiële manier om deel te nemen aan de lokale democratie, die opgenomen is in het gemeentedecreet." (https://rechtoprechtgent.wordpress.com/2017/03/28/recht-op-recht-gent/)


Discussie

"Burgerinitiatieven beschikken over de bezetenheid, de volharding en de creativiteit die burgers en politici in de eerste plaats van de overheid verwachten maar niet altijd krijgen. Het wordt daarom tijd dat de volhardende ambtenaren, bezeten politici en creatieve ontwerpers en planners die ook in Vlaanderen rondlopen, beseffen dat deze burgerinitiatieven hun bondgenoten zijn, dat ze hen dienen te omarmen en hen alle ondersteuning dienen te bieden om hun maatschappelijk potentieel ten volle te ontplooien."

(Uit ‘Burgerinitiatieven in de Vlaamse open ruimte doorgelicht’,Hans Leinfelder en Marjolijn Claeys ( KU Leuven, departement architectuur, onderzoeksgroep PLEN), Ben Vandenput (student KU Leuven, faculteit architectuur) VRP open ruimte, open blik.