Bruggen naar Rabot

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search


Beschrijving

Gerard Hautekeur:

"‘Het stadsvernieuwingsproject Bruggen naar Rabot bood voor Samenlevingsopbouw de kans om met het stadstuinenproject te starten’, schetst Dimitri. ‘Er is het braakliggend terrein waarop het Tondelier- project is gepland – een grootschalig woonproject met 528 nieuwe woningen. In afwachting van de realisatie van het woonproject zijn volkstuinen aangelegd. In samenwerking met VELT en de stedelijke diensten zijn we eerst gestart met 80 minimoestuintjes. De moestuintjes waren zo succesvol dat we ons zijn gaan focussen op stadslandbouw en biologische tuinbouw. Op dat moment zagen we een duidelijke functie voor het braakliggende terrein. In samenspraak met de projectontwikkelaar van de Tondelier lieten we 110 vrachtwagens met goede teelaarde aanvoeren. Daarmee zijn twee grote stadsakkers aangelegd. Gaandeweg legde Samenlevingsopbouw Gent het accent meer op economische activiteiten, in het bijzonder op de stadslandbouw.’

‘Veel Turkse migranten, die in de jaren zeventig in de textielfabrieken werkten, waren boeren, afkomstig uit het Centraal-Turkse Emirdag – een uitgesproken landbouwstreek’, weet Dimitri. ‘Tijdens de inspraakmomenten gaven ze te kennen dat ze behoefte hadden aan groen en natuur. Het tuinieren was meteen een schot in de roos.

Opvallend is dat je op de stadstuinen geen zwerfvuil aantreft. Voor de gebruikers en de bewoners in de wijk is de stadstuin iets van hen – ze hebben zich die ruimte toegeëigend. De stadstuinen werden eerst nog gezien als iets tijdelijks (voor drie jaar). Later werd het project met een paar jaar verlengd en inmiddels kregen we de garantie dat we hier kunnen blijven tot eind 2017.’ (https://wiki.commons.gent/wiki/Van_Cohousing_tot_Volkstuin)


Discussie

In het engels, door Maarten Crivits , Charlotte Prové et al.:

"In 2003–2004, a large urban renewal project, Bridges to Rabot, was set up in the Rabot neighborhood of Ghent, one of the poorest areas in Flanders. Key to the whole process was that a one-acre brownfield became available for renovation. Initially, the neighborhood was supposed to be upgraded in the urban planning by attracting potential investments from abroad, but a whole range of socio-cultural organizations wanted to stimulate social cohesion and participation by the current residents. A local socio-artistic organization (Rocsa) wanted to write the “story of the residents to claim the space from the existing needs and requirements within the district, not from potential new residents, who are likely to be middle class groups” [46]. Interestingly, when external facilitators in the neighborhood asked what residents were missing, an overwhelming majority indicated the lack of a garden or green area. This resulted in a plan to make 150, 4 m2 container gardens. Construction started in 2007, and the 150 gardens are still becoming increasingly popular.

Strikingly, this project has brought together white middle-class residents, the Turkish community, newcomers, previously unknown groups, and many others. They met together, engaged for the first time in the community and instigated shared ownership of the space. New social networks created awareness of spatial development and forged increased inter-group solidarity. Sharing the produce, the public space and the infrastructure on the site all brought them together, as well as a cooperative organization of public events. This project also heightened awareness among the wider population and spurred discussion about the social cohesion and poverty issues in the Rabot neighborhood. The external facilitator of this project was clearly an asset for creating diversity, substantive citizenship and empowerment." (https://wiki.commons.gent/wiki/Four_Perspectives_of_Sustainability_Applied_to_the_Local_Food_Strategy_of_Ghent)