Bijgaard

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= 'De buren van de Bijgaard' organiseren het Bijgaardepark, een moestuin, etc ..

URL = http://www.bijgaard.be/


Beschrijving

"Het Bijgaardepark

Van de 13de tot de 16de eeuw bevond zich op deze plek de 'bijengaard' van de Sint-Baafsabdij. Het was een boomgaard waarin bijen gehouden werden voor de kostbare honing die ze leverden.

Nu, vele eeuwen later biedt het gebied nog steeds een schaars en kostbaar goed. In het dichtbevolkte Sint-Amandsberg is het Bijgaardepark een welgekomen groene ruimte van ongeveer 2,5 hectare.

Het Bijgaardepark is ingericht als een avontuurlijk park met bosjes, bloemenweides, open grasvelden en speelzones voor kinderen van verschillende leeftijden. De kleinere kinderen vinden een treintje aan de parktoegang van de Forelstraat en een speelzone in het centrale gedeelte. Voor de iets grotere kinderen zijn er de speelbosjes, waarvan één met boomhut. De grote heuvel is naast een leuke hang- en speelplek ook een uitkijkpunt.

De driehoekige profielen op het grote grasveld verwijzen met hun vorm, materiaal en repetitief karakter naar de daken van de textielfabriek die hier tot voor kort stond. De schanskorven met gestapelde bakstenen geven er de locatie van weer. Ook de kasseiwegen met treinspoor en de silhouetten van arbeidsters in de toegangsdreef roepen het textielverleden op.

Veel bijen en andere natuur

Natuurlijk zijn in het Bijgaardepark bijen meer dan welkom. Zij komen volop aan hun trekken in de bloemenrijke strook langs de spoorweg. Verder zijn er rond het centrale grasveld bijenvriendelijke zadenmengsels ingezaaid. En op de oude fabrieksmuur zijn enkele 'bijenhotels' opgehangen.

Een vroegere kelder is nu ingericht voor vleermuizen. Je herkent de toegang aan het uitgesneden vleermuizensilhouet.

In het Bijgaardepark krijgt de natuur volop ruimte. Bestaande natuurwaarden, zoals de drie bosjes, bleven bij de aanleg zoveel mogelijk gespaard. Er mogen spontane natuurlijke processen plaatsgrijpen. Zo ontwikkelt er zich op de schrale zandbodem in de zone langs de spoorweg vanzelf een interessante bloemenrijke vegetatie.

In de grachten werd een bodem van klei aangebracht. De moerasvegetatie die hierin groeit, is er ook vanzelf gekomen. De grachten en moeraszones vangen regenwater op en laten het langzaam in de bodem dringen.

Het buurcomité

Begin 2012 staken een aantal enthousiaste buren de koppen bijeen met als doel de buurtbewoners beter te leren kennen en dichter elkaar te brengen via de organisatie van activiteiten in en rond het Bijgaardepark. De kern van het buurtcomité bestaat uit een tiental buurtbewoners en een dertigtal occasionele helpers. Naast het organiseren van activiteiten wil het buurtcomité ook mee nadenken over de toekomst van het park en de buurt.

In 2016 bouwt een groep geëngageerde buurtbewoners in een oude textielfabriek aan een heerlijk nieuw groen plekje : buurtmoestuin de Bijgaard.

Het wordt zo langzaamaan een klein paradijsje waar mensen kunnen genieten van de rust en het groen, waar kinderen kunnen ravotten en buren elkaar kunnen ontmoeten." (https://www.facebook.com/pg/Bijgaardepark/about/)


Locatie

De oude fabrieksgebouwen van de Bijgaard liggen in het Bijgaardepark, Nijverheidstraat 100 te Sint-Amandsberg.

Je kunt ze ook bereiken via de parking van het winkelcentrum Dendermondsesteenweg 136.


Meer info

  • joke.dieryckx@gmail.com
  • Contact: email:demoestuin@bijgaardepark.be

Facebook : deBijgaard