Timelab

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= "Stadslabo voor nieuwe samenwerkingsmodellen. Timelab biedt tijd, ruimte en reflectie aan voor een samenleving in beweging".

URL = http://timelab.org

Lab, Coworking Cafe.


Beschrijving

Via Evi Swinnen:

"Timelab is een open stadslabo.

Sinds de oprichting in 2010 biedt Timelab een plek aan lokale en internationale spelers waar ideeën kunnen ontstaan. Deze plek biedt een voedingsbodem voor een dynamische community en een ruime dosis inzichten van buitenaf. Zoals het project ADEM, waarbij burgers, Timelab en een Artist in Residence samen een zelfbouwmeettoestel voor fijnstof op de fiets ontwikkelen. Of Knotplex: een duurzaam bouwmateriaal gemaakt van de Japanse duizendknoop, een van de meest ongewenste invasieve planten die in heel Europa ongewenst is. In Timelab werken kunstenaars, stadsbewoners, ondernemers en overheden aan projecten met als doel: autonomie vergroten in een wereld waar schaarste en de markt het hoogste woord lijken te voeren. Deze dynamiek mondde meermaals uit in projecten die afvalstromen en logistieke ketens onder de loep nemen, organisatiemodellen heruitvinden en de rol van de kunstenaar in de samenleving opnieuw onderhandelen.

Het delen van kennis en samen reflecteren op het creatieproces levert nieuwe methodes, innovatietrajecten en economische modellen op, die zowel binnen en buiten de kunsten toepasbaar zijn.

En daar ligt de kracht van Timelab: een proof of concept brengt de organisatie, de community en de deelnemende Artists in Residence tot nieuwe inzichten. Deze zijn overal in de wereld toe te passen, en zo wordt Timelab het kennisdomein, het voorbeeld én het labo."

Projecten

TIMELAB PROJECT CASES

Ginderella

Ginderella is een gin gemaakt door de startup Heynsquare. Onder het motto 'Gents onkruid vergaat niet' worden Gentse verse kruiden - lees onkruiden en invasieve exoten - gebruikt om deze gin te vervaardigen. Dit unieke concept is op de markt gebracht naar aanleiding van de interventie van kunstenaar Lisa MA in het project 'Niets is Verloren', een samenwerking met Canvas, KASK en de stad Gent.


Knotplex

Japanse duizendknoop is een invasieve plant die in heel Europa woekert. Verwerkt tot bouwmateriaal kunnen we de beschadiging door de plant inperken en wordt afval duurzaam herwerkt. Een innovatietraject van Timelab i.s.m. Labeur, Ovam, Provincie Oost-Vlaanderen, Wenz en Arteveldehogeschool.


100% Gans

Deze paté is gemaakt van Canadese ganzen gevangen in het kader van natuurbehoud in Vlaanderen. Om de schade verricht door deze invasieve exoot in te dijken worden de ganzen jaarlijks gevangen en vernietigd. Een product geïnspireerd door kunstenaar Lisa Ma in het het 'Niets is Verloren'-project van Timelab i.s.m. Canvas, KASK en de Stad Gent


ADEM

Dit project gedragen door een twintigtal burgers, Timelab en Artist in Residence Jesse Howard mondde na 3 jaar uit in een uitgepuurd en performant open source zelfbouwmeettoestel voor fijn stof op de fiets.


Recycle Bot

Dit innovatieproject herwerkt afval van 3D printers tot nieuw bruikbaar 3D printer-filament. Een samenwerking met OVAM, VKC, Kringwinkel en Ecover.


Calabaaz

De community van Timelab ontwikkelde ook een lamp op zonne-energie. Inmiddels is dit zelfbouw -en zelfrepareerpakket verdeeld in verschillende Afrikaanse en Aziatische landen waar geen stroomvoorziening is.


In het Engels

via Evi Swinnen

"Timelab is an open city lab.

Since its opening in 2010, Timelab offers a space to local and international players where new ideas and projects can grow. Timelab has developed into an ideal basis for a dynamic community, welcoming a wide range of ideas and insight from the outside. It was the birthplace of the ADEM project (Dutch for Breath), where citizens developed a DIY measurement device for particulate matter air pollution you can use on your bike, together with Artist in Residence Jesse Howard. Another successful project is Knotplex: a sustainable building material made from the Japanese knotweed, one of the most invasive plants in Europe.

At the city lab artists, citizens, entrepreneurs and different types of government work together towards a common goal; to increase autonomy in a world where scarcity reins and the free market is the answer to everything. This unique and dynamic way of working together has resulted in numerous projects that examine and reconstruct waste and logistics chains, reinvent organisational models and renegotiate the role of the arts in society.

By sharing knowledge and collectively reflecting on artistic and design processes, Timelab has developed new methods of thinking and creating, several innovation processes and economic models that can be used beyond the arts. This is exactly the strength of Timelab: new insights arise each time a proof of concept within a project is realised. Free for the entire community ànd the collaborating artists in residence.

The concepts produced at Timelab can be used all around the world, making Timelab a place where new knowledge is created, critically examined and tested; again and again."Discussie

Steun van de overheid

Filip De Rynck et al.:

"Timelab is gegroeid vanuit een vroeger Gents stadsfestival dat vanuit de stad werd georganiseerd. Vanuit dat artistieke verleden is Timelab erkend in het kader van het Vlaamse kunstendecreet, waarmee zes professionelen worden betaald (267.000 euro voor 2017). De voorgeschiedenis verklaart ook waarom de stad Gent daarnaast financieel tussenkomt. 70 procent van de inkomsten van Timelab komt zo van de beide overheden en die vragen dossiers en verantwoording van deze subsidies." (https://www.middenveldinnovatie.be/sites/default/files/2017-04/Oikos%2081_03%20transitie_De%20Rynck%20Depauw%20Pauly.pdf)


Evaluation of Timelab by 'Atlas' (english)

"It offers the users a place to work on their projects. Next to that the Timelabteam works on the issues that are linked to environmental topics, recycling and reuse of garbage. This is not a typical Top-Down organisation. The decisions and the management of the Timelab is very organic and democratic, everybody can come in and propose a project. The main goal is to establish place where the knowledge can be easily shared between the users, and as a result creates a community.

The working of Timelab is possible due to the users-subscriptions and art funds that allow very unrestrained way of working. Thanks to that nobody interferes in the autonomy of the organisation and the topic that are handled. Next to its technical facilities such as laser printer, 3d printer, woodworking machines etc., the Timelab offers an artistic programme with various international residents, that aims to create an interaction between the users of the fablab and to give a constant reflection on the projects.

The main Timelab-team consist of 5 members, there are about 100 lab-users (paying yearly subscription), 2-5 art-residents per year (possible due to art subsidies) and daily co-workers (no fee). The life span of the users of the space is 10-86 years old, the biggest group is 35-45 years old with a family. Instead of reaching out big numbers of people, they prefer to focus on the community. The idea is to make a better link with 100 people who are there than to attract 100 000 people and have no link at all.

Timelab is situated in in the Brusselsepoortstraat 97. It creates a hub that also rents places for the activities such as the spin-off Gent Mobility Centre 'Lab van Troje' or the young refugees centre 'Minor-Ndako'. Due to the changes of ownership (earlier real estate agency, nowadays the Arteveldehoogeschool) there is a reoccurring problem with the temporal character of the building that Timelab occupies. Being given the grounds of the city of Gent, the Timelab team considers building their own future building, where all the topics of interest, such as recycling, environmental-friendly initiatives can be incorporated. Next to co-working spaces Timelab team plans to establish in that new location 5 separate ateliers and a community space, that can remain open and function without the presence of the Timelab team." (http://timelab.org/sites/all/files/Atlas.pdf)

Status

  • Timelab wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap en de Stad Gent.


Locatie

Brusselsepoortstraat 97, 9000 Gent

Meer info

TEL.: 00 32 (0) 9 391 96 10

MAIL: hello@timelab.org

  • www.facebook.com/timelabgent