Gemeenschapshuizen Gent

From gentCommonsWiki
Revision as of 10:08, 24 May 2017 by Mbauwens (talk | contribs) (Created page with " =Beschrijving= Filip De Rynck et al.: "Gemeenschapshuizen Gent brengt initiatieven samen van groepen mensen die in Gent samen wonen in wat officieel een eensgezinswoning i...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Beschrijving

Filip De Rynck et al.:

"Gemeenschapshuizen Gent brengt initiatieven samen van groepen mensen die in Gent samen wonen in wat officieel een eensgezinswoning is, waarbij er maar één gezin haar domicilie heeft. Samen wonen in één huis op naam van één iemand wordt juridisch aangezien als deel zijn van hetzelfde gezin (vier singles in hetzelfde huis en op dat adres gedomicilieerd worden dan beschouwd als één gezin). Dat geeft problemen voor het berekenen en toekennen van het leefloon, de werkloosheid, kinderbijslag, tussenkomsten voor ziekte en invaliditeit, huurpremies en dergelijke. Al deze regelingen plaatsen het traditionele gezin en domicilie samen. Huurcontracten voor woningen met verschillende samenstellingen bestaan op dit moment niet. De stad Gent worstelt met het fenomeen: enerzijds wil men de gezinswoningen beschermen maar anderzijds is er de woonnood in Gent, zijn de prijzen op de woonmarkt heel hoog en bieden gemeenschapshuizen ook economische en ecologische voordelen, die dan weer passen in de duurzaamheidsbenadering. De stad Gent probeert enige ruimte te bieden tot interpretatie van het begrip ‘gezinnen’ en valt terug op de notie van ‘hospitawonen’. Maar het is duidelijk dat de interpretatie van de regelgeving daartoe moet worden opgerokken en dan nog geen sluitende oplossing biedt. Het probleem van de heel andere normering in de sociale zekerheid blijft onopgelost." (https://www.middenveldinnovatie.be/sites/default/files/2017-04/Oikos%2081_03%20transitie_De%20Rynck%20Depauw%20Pauly.pdf)