Category:Voedsel

From gentCommonsWiki
Revision as of 12:47, 1 June 2017 by Mbauwens (talk | contribs) (Organisaties)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Commons-gerelateerde projecten rond voedsel en stadslandbouw.

Ter Inleiding

Bronnen

 • Artikels:
 1. Gent: waar naartoe voor boerderijen en hoeveproducten? [1]. Zie: Waar Naartoe voor Boerderijen en Hoeveproducten in Gent
 2. Proeven van de stad van de toekomst. Van Pieter Plas. Lokaal, Juli/Augustus 2016 [2]
 3. Masterproef UGent: Stadslandbouw als Voedselsysteem voor de Toekomst. Door Nina Sarens.

Lijsten

Adressen in het Gentse beschikbaar via:

Zie verder ook:

 1. Afhaalpunten voor Korte Keten Oost-Vlaanderen producten in het Gentse
 2. Eten in Gent: (het vroegere Boer'nBrood): "Alle plekken in en rond Gent waar je als consument rechtstreeks van de boer kan kopen"
 3. Lijst met Gentse Boerenmarkten
 4. Samentuinen
 5. Voedselteams in Gent
 6. Volkstuinen
 7. Zelfpluk- en Zelfoogstboerderijen

Organisaties

Ondersteunende organisaties zijn cruciaal voor het ondersteunen van de vrijwillige burgers en nieuwe economische initiatieven. Naast de stadsorganisatie Gent en Garde die de doelstellingen van een ecologische en participatieve stadslandbouw ondersteunt, is de Werkgroep Stadslandbouw - Gent cruciaal, maar ook bijvoorbeeld het korte keten initiatief Boer'nBrood (zie: Eten in Gent.

Lijst van organisaties die voedselcommons beheren en stimuleren:

 1. Boerse Poort vzw, ondersteunt ecologisch tuinieren via: Tuinkamers‎ ; Malpertuin, het Kot en Akker‎
 2. vzw De Grazer ondersteunt het project Stadsherder in Gent
 3. Eten in Gent, cfr het Boer'nBrood initiatief (korte keten kaart)
 4. EVA, faciliteert 'plantaardig eten'
 5. Landgenoten zoekt gronden voor bioboeren die o.a. Zelfpluk- en Zelfoogstboerderijen initieren
 6. Vzw Tuinhier stimuleert de aanleg van Volkstuinen en staat ook in voor het beheer van sommige.
 7. Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, staat in voor ecologische Samentuinen
 8. Voedselteams vzw behartigt de korte keten in Vlaanderen vanuit een netwerk van lokale teams, boeren, producenten, vrijwilligers en betaalde medewerkers.
 9. de Werkgroep Stadslandbouw - Gent bouwt aan voorstellen rond commons-gerichte politiek en regulering voor stadslandbouw
 10. Wervel, ondersteunt 'Schoolmaaltijd als Commons via het Lunch met LEF initiatief

Generatieve Voedselbedrijven

Dit zijn bedrijven die zich expliciet positief opstellen t.o.v. de ecologische en sociale aspecten van een commonsgerichte, op korte ketens gebaseerde stads -en bioregio- landbouw.

 1. Avalon, biologisch-vegetarisch restaurant
 2. Boeren en Buren
 3. GandaZwam
 4. Houdbaar
 5. Oogstgoed CSA-Boerderij
 6. Roof Food
 7. Urban Smart Farm
 8. Wijveld

Meer info ook via:

 1. Gentse Boerenmarkten
 2. Gentse Korte Keten Kaart

Stadsdiensten

... die commonsgerelateerde voedselprojecten ondersteunen en stimuleren:

 • Gent en Garde: ondersteunt de doelstellingen van de stadslandbouw ('stadsgerichte landbouw'), en zet in op een duurzaam lokaal voedselsysteem waarvan stadslandbouw een onderdeel is.

Economische Typologie van de Stadslandbouw in Gent

Volgens Nina Sarens:

(in: Stadslandbouw als Voedselsysteem voor de Toekomst)

Niet-commerciële stadslandbouw

Microfarming

"Hierbij wordt er voornamelijk voor eigen gebruik geteeld. Eventuele overschotten worden verkocht of weggegeven aan buren of familie (zonder commercieel doel). Er worden voornamelijk groenten, fruit, sierplanten of kruiden geteeld en eventueel ook kippen, konijnen, etc. gehouden."


Volkstuinen

"Perceeltjes worden gehuurd op speciaal daarvoor ingerichte complexen. Ook hier wordt voornamelijk voor eigen gebruik geteeld en worden overschotten verkocht of weggeven aan buren of familie. Er worden groenten, fruit, sierplanten en kruiden geteeld."


Marktgeoriënteerde stadslandbouw

Kleinschalige (half)commerciële akkerbouw- en tuinbouwbedrijven

"Dit zijn kleinschalige bedrijven die voornamelijk groenten, fruit, kruiden en sierplanten telen en ze zijn meestal gelegen in peri-urbane gebieden. Deze bedrijven produceren voor eigen gebruik en voor de markt."

Community Supported Agriculture (CSA) is hier een mooi voorbeeld van. Dit zijn kleinschalige bedrijven die telen en kweken voor hun aandeelhouders. De aandeelhouders zijn (meestal) buurtbewoners die jaarlijks een bedrag betalen en zij mogen dan het hele jaar groenten, eieren, kruiden, fruit, … komen halen voor eigen gebruik. Het aantal betalende buurtbewoners is beperkt doordat een CSA kleinschalig is."


Kleinschalige (half)commerciële veeteeltbedrijven of aquacultuurbedrijven

"Dit zijn kleinschalige bedrijven die voornamelijk pluimvee of een aantal koeien of varkens houden of vis of schaaldieren kweken. Ze produceren voor de markt en eigen gebruik."


Gespecialiseerde stadslandbouw

"Deze bedrijven produceren gespecialiseerde producten zoals paddenstoelen, potplanten, bloemen, etc. De initiatieven produceren voornamelijk voor de markt en zijn klein- tot grootschalig. Ze kunnen uitgroeien tot intensieve en sterk technologische bedrijven.

GandaZwam is een Gentse organisatie die voorlopig alleen nog workshops organiseert om je eigen zwammen te kweken op afvalstromen."


Grootschalige agrobedrijven

"Dit zijn grote landbouwbedrijven die dicht bij de stad gevestigd zijn. Ze produceren voor de markt en maken gebruik van geavanceerde technologieën, meststoffen, krachtvoer, etc.

M+ Pigs gelegen in Lochristi, dichtbij Gent, is een fokvarkenshouderij."


Multifunctionele stadslandbouw

"Dit type bedrijven levert naast landbouwproducten ook andere diensten zoals hoevetoerisme, educatie, recreatie, agrarisch natuurbeheer, zelfplukboerderij, etc. Het is voornamelijk peri-urbaan gelegen en soms intra-urbaan (bv. kinderboerderijen).

In Drongen, deelgemeente van Gent, vindt je de kinderboerderij ‘Schoolhoeve De Campagne’."

Participatieve Typologie van de Korte Keten rond voedsel in Gent

Via [4] Jakob Vandevoorde en Babette Ryckaert:

 • Voedselteams in Gent: een groep elkaar kennende consumenten koopt van een boer of een groep buren via een vertrouwensrelatie
 • Groentenabonnementen: exclusief biologische aankopen
 • Adoptie van een productiemiddel: collectieve aankoop van een boom of een dier
 • Participatie aandelen in koop


Cijfers

Bram Stessels berekent:

"Een CSA-bedrijf heeft gemiddeld 75m2 nodig om in de jaarlijkse groentevoorziening van 1 persoon te voorzien. 75 X 11.267.910 (Belgen in 2016) = (845.093.250 m2/10 000m2) = 84.509,325 ha. Dus afgerond 84.509 ha, in bewerking door CSA-bedrijven, zou de groentevoorziening van alle Belgen kunnen betekenen. Het areaal cultuurgrond in België bedroeg 1.333.398 ha in 2014. Dit betekent dat slechts 6,3 % van onze landbouwgrond, gerund door een CSA-bedrijf, onze nationale groentebehoefte kan dekken. Een haalbare kaart lijkt me. De overige 1.248.888 ha kunnen benut worden voor fruitteelt, graanteelt, etc., die ook in een CSA-model te gieten zijn. Neem nu het voorbeeld van ’T Lindeveld uit Oost-Brabant: een granen-CSA." ([5])

In het Engels

Pages in category "Voedsel"

The following 93 pages are in this category, out of 93 total.