Category:Policy en Regulering

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

Regelgeving en regulering vanuit de stad of andere bestuursniveaus.


Context

1. Conclusies van de Oikos enquete, Burgercollectieven in Kaart Gebracht:

Filip De Rynck et al.:

"Nagenoeg alle collectieven beschreven zichzelf als burgerinitiatief en gaven aan zich onafhankelijk op te stellen ten opzichte van de markt en de overheid. Het grootste deel was zonder betrokkenheid van de overheid tot stand gekomen en bijna 80 procent gaf aan te kunnen bestaan zonder steun van de overheid. Ze hebben echter wel vaak te maken met de regulerende overheid die sterk de randvoorwaarden kan beïnvloeden waarmee deze collectieven moeten rekening houden of waardoor ze worden geremd in hun ontwikkeling. Over het algemeen lijken de collectieven eerder teleurgesteld in de overheid: ‘we worden vriendelijk gedoogd’ of ‘het ambtenarenapparaat staat eerder negatief tegenover ons initiatief’. De transitiegroepen zijn een uitzondering: niet alleen zoeken zij meer de medewerking van het lokale bestuur; sommige van hen ervaren de samenwerking als zeer prettig: ‘er was toch ook sprake van steun op verschillende punten. Het was geven en nemen’ (Oikos, 3/2016)." (https://www.middenveldinnovatie.be/sites/default/files/2017-04/Oikos%2081_03%20transitie_De%20Rynck%20Depauw%20Pauly.pdf)


2. De conclusies van de studie van CSI Vlaanderen over de rol van de overheid in de beheersarrangementen van de commons in Vlaanderen:

Uit het Rapport: De commons: zelfregulerend of afhankelijk? Een analyse van arrangementen. Van Filip De Rynck, Evelien Depauw en Raf Pauly. Oikos, 2017 [1]


  • Uitreksel over de cruciale rol van het klassieke middenveld en de overheid in het sukses van burger-initiatieven:

" Via detailanalyses bleek dat het gesubsidieerde professionele middenveld (bijv: Samenlevingsopbouw) belangrijke intermediaire functies vervulde, die onmisbaar waren voor het succes van tijdelijke invullingen. Ze vervulden deze functies niet alleen met overheidsmiddelen, maar soms ook op uitdrukkelijk verzoek en met extra financiering van de stedelijke overheid, soms gebruikten ze deze middelen om ongevraagd initiatieven te steunen. Bij andere cases wijzigt de aard van de relatie met de overheid tijdens het proces en wisselen periodes van antagonisme af met periodes van partnerschap. In geen enkel geval, althans niet bij deze tijdelijke invullingen, was er sprake van een terugtredende overheid. Waar de stedelijke overheid bijvoorbeeld het beheer van het park- of buurtgroen door een groep burgers liet gebeuren in plaats van door de eigen groendienst, ging dat gepaard met investeringen in begeleiding, die ruim de zogenaamde besparing compenseerden. Het ging overigens ook gepaard met frustratie bij de groenwerkers die zich in hun beroepseer gekrenkt voelden. De overheid bestaat uit mensen en emoties hebben daar ook hun plaats."


Inleidende Artikels

Pages in category "Policy en Regulering"

The following 48 pages are in this category, out of 48 total.